Conversation Between Banshee and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp tư vấn pháp luật dịch vụ kế toán trung tâm đào tạo kế toán đây nữa!
    Tiếng Trương Mạc bực dọc vang lên. V́ khu nhà này đă có tới ba hộ mua nhà ở bên ngoài rồi. Trong số đó có cả nhà hắn, nhưng nghe Diệp Thiên nói thế, những người đă có nhà đều muốn dọn đi, hắn ta tự nhiên cảm thấy có ǵ đó không được đắc ư.
    - Tôi muốn mở một cái cửa ở phía sau, làm thành một cái nhà khách tứ hợp viện. Mọi người nếu đă không muốn dọn đi th́ cứ ở đó trước đă. C̣n về việc đám cưới của con trai ngài, chẳng phải là cần tới mười mấy năm nữa sao?
    Nghe Trương Mạc nói thế, Diệp Thiên cười bảo. Nhân tiện cũng thể hiện rơ hai ư của ḿnh trong câu trả lời luôn.
    Ư thứ nhất tro
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1