Conversation Between Captain Primate and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp tư vấn pháp luật dịch vụ kế toán trung tâm đào tạo kế toán o có vị lănh đạo nói, đối với cái kiểu con sâu làm rầu nồi canh này, cần nghiêm trị không tha.
    Như vậy, không đợi Tề chủ nhiệm đưa ra kiểm điểm, hắn bị trưởng đài gọi lên, sau một hồi răn dạy và quở mắng như trận gió táp mưa rào đi qua, một bản từ chức bày trước mặt Tề Dực.
    Kết quả như vậy, vượt khỏi tâm lư mong đợi của Tề chủ nhiệm, hơn nữa hôm qua một đêm không ngủ ngon, lúc ấy ngất ngay tại văn pḥng đài trưởng, khiến cho đài truyền h́nh trên dưới hỗn loạn.
    Gây ra chuyện lớn như thế, không đầy hai giờ, đài truyền h́nh từ trên xuống dưới đă biết hết chuyện, hơn nữa thái độ của lănh đạo đà
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1